Contoh surat permohonan singkat

                                                             KELUARGA BESAR PENGURUS
                                                         PENGAJIAN RUTINAN MINGGU LEGI
CATAKGAYAM MOJOWARNO JOMBANG
Tahun : 2006

            Nomor :
            Lamp   :
            Hal      : Permohonan.


                        Kepada Yth
                        Bpk / Ibu / Saudra :
                        Di,Kediaman.                                                             
                         Assalamualaikum Wr,Wb.   
                       
            Salam sejahtra, semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita sehubungan akan diadakanya pengajian rutinan minggu leg I maka kami selaku panitia memohon dengan hormat dan sangat kepada Bapak / Ibu / Saudara untuk berkenan memberikan Nasi tumbu-tumbuhan dan Makanan ringan dalam acara tersebut.yang ingsya Allah akan kami selenggarakan pada:

Hari / Tgl         : Ahad / 27 Agustus 2006.
Waktu             : 008.Pagi.
Berupa             :…………………………

            Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, mendahului atas kesediaanya kami haturkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr,Wb.


                                                            Catakgayam.23 Agustus 2006Ketua ranting                                      Sekretaris                   H.Abdul.Muntholib                             Abdul. Fatah.

            Nb       : Remas akan mengambil pada jam 08 pagi.
0 Response to "Contoh surat permohonan singkat"

Post a Comment